Algemeen

Meteorologie of weerkunde is de studie van het weer: de condities van de atmosfeer die in ons dagelijks leven een belangrijke rol spelen. Zij houdt zich vooral bezig met het actuele weer, het historische weer en de weersverwachtingen, zowel algemene als meer specifieke voor bijvoorbeeld landbouw, luchtvaart en watersport.

De nauw verwante term klimatologie is de wetenschap die het klimaat en de klimaatverandering bestudeert. Het gaat om de beschrijving, het onderzoek en de verklaring van het klimaat, de kenmerken daarvan en de klimatologische omstandigheden. Meestal voor een bepaalde plaats of gebied en voor een bepaalde (lange) meetperiode.

Klimaatatlas

Het KNMI berekent om de 10 jaar langjarige gemiddelden (‘normalen’) voor een groot aantal KNMI-stations.

Op deze website vindt u de normalen over het tijdvak 1981-2010 van uw regio (Eelde, Hoogeveen, Hoorn, Leeuwarden). Voor meer informatie verwijs ik u naar www.klimaatatlas.nl.